Darowizny

Informacja o otrzymanych darowiznach w roku 2022

Gorzów Wlkp., 30 czerwca 2023 r.

Zgodnie z art.18 ust 1e pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od prawnych (Dz.U. Z 2000r Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), Młodzieżowy Klub Sportowy PUSZKIN informuje, że w 2022 roku otrzymał darowizny w łącznej kwocie 15.750,00 zł (piętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).

Jednorazowa otrzymana darowizna nie przekroczyła kwoty 15.000,00 zł oraz suma darowizn w roku od jednego darczyńcy nie przekroczyła 35.000,00 złotych.

Otrzymane darowizny zostały przeznaczone na naukę, edukację, oświatę i wychowanie oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Prezes Zarządu MKS PUSZKIN Paweł Wiśniewski