Nasze atuty

RANKING!

Czołowe miejsce w rankingach szkół ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego.

SUKCES!

Najwyższy wskaźnik EWD (Edukacyjna Wartość Dodana, czyli przyrost wiedzy
i umiejętności podczas nauki w szkole).

TRADYCJA!

100% zdawalności matur również dzięki szkolnej tradycji.

WYNIKI!

Sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz sportowych.

PROJEKTY!

Udział w międzynarodowych projektach, np. debaty w języku niemieckim, symulacje obraz ONZ w Niemczech i we Włoszech.

BRAK BARIER!

Dostosowanie szkoły dla potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, podjazdy, toalety).

Nauczycieli
Gabinetów lekcyjnych
%
Energii i zaangażowania
%
Zdawalność matur